[INTERNAL] KHẢO SÁT TÍNH PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI VoIP

Gửi các Anh/Chị,

Nhằm có căn cứ trong việc triển khai hệ thống VoiceIP đến tất cả các thành viên trong Kizuna và tính khả dụng của hệ thống VoiceIP đáp ứng cho nhu cầu công việc. 
Quý Anh/Chị vui lòng dành chút thời gian phản hồi các thông tin Survey bên dưới.
 

Sơ lược về hệ thống tổng đài, điện thoại VoIP:
1. VoIP là hệ thống điện thoại thay thế hệ thống điện thoại bàn thông thường.
2. Điện thoại VoIP sử dụng mạng Internet để Gọi và nhận Cuộc gọi nên không cần kéo dây điện thoại.
3. Số điện thoại VoIP không hạn chế cuộc gọi đồng thời (bao gồm gọi ra và nhận cuộc gọi)
4. Tổng đài VoIP là duy nhất cho 03 khu tại Kizuna sử dụng 02 số là: 0272 3900190 (DVKH & các phòng ban) và 0272 3900191 (Sales)


 
Start Survey