KIZUNA JV CORPORATION Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về KIZUNA JV CORPORATION instance of Kizuna Hub, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Helpdesk
Track help tickets
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Approvals
Create and validate approvals requests
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé